Group Dance – Tết Kỷ Hợi 2019/ CĐ Người Việt Tự Do Utah

Group Dance – Tết Kỷ Hợi 2019/ CĐ Người Việt Tự Do Utah

Clip credit: Ôkya Nhóm sinh viên trường Đại Học Utah trình diễn một điệu nhẩy trong Hội Tết Kỷ Hợi 2019 do Ban Ch ấp Hành Cộng Đồng Người Việt …….

Read entire article